Схема „Училищен плод”

От началато на учебната 2014/2015 година, в ЦДГ”Здравец” стартира Схема „Училищен плод”, финансирана от Държавния бюджет и Държавен Фонд „Земеделие” с финансовата подкрепа на Европейски съюз.

Схема „Училищен плод“ се прилага през учебната година и включва периода от 15 септември до 31 май.

Плодовете и зеленчуците се предоставят на децата по утвърден график, в зависимост от тяхната сезонност като се следи те да съответстват на изискванията на закона за храните, за да се гарантира високо равнище на закрила здравето на децата и да се насърчат навиците им за здравословно хранене.

Като част от съпътстващите педагогически мерки по прилагане на схема „Училищен плод”, с децата от всички групи в детската градина бяха проведени обучаващи, игрово-познавателни, практически ситуации, празници, развлечения, изложби с акцент повишаване осведомеността на децата за значението на плодовете и зеленчуците за тяхното здраве, както и развиване навиците им за здравословно хранене.

 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  dg_zdravets_go@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com