Схема „Училищен плод“ 2015/2016

  От месец  ноември 2015 г., децата, отново ще получават пресни плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод” през  2015/2016 година.

Прилагането на схемата се финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет.Схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци,  цели:  подобряване на хранителните навици на децата, чрез повишаване консумацията на плодове и зеленчуци при спазване на здравните изисквания;  подобряване здравето, повишаване информираността на децата и техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене.
Доставките по схемата започнаха от ноември 2015 г. и ще продължат до 31 май 2016 г.

 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  dg_zdravets_go@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com