«СПОРТУВАМЕ, ТАНЦУВАМЕ И ПЕЕМ И ПРИРОДАТА ДА ПАЗИМ УМЕЕМ»

След провеждане на Националния конкурс на МОСВ и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ „За чиста околна среда – 2017 година“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“,

проектът на ДГ“Здравец“

на тема «СПОРТУВАМЕ, ТАНЦУВАМЕ И ПЕЕМ И ПРИРОДАТА ДА ПАЗИМ УМЕЕМ» е одобрен и класиран.

Осигуреното финансиране за реализацията му е в размер на 4979 лв . с вкл. ДДС.

Предстои подписването на договор. Срокът за изпълнение на дейностите по проекта е до 31. 10. 2017 г. .
Проектът на ДГ“Здравец“ ще допринесе за подобряването на жизнената среда, формиране действени знания, екологични убеждения и ново отношение на децата към природната среда чрез обучение, труд, спорт и игра.

Протокол – одобрени проекти

 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  margarita.atanasova@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com