ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА ДЕЦАТА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ НА ДЕЦАТА ЗА ПРИЕМ В ПЪРВА ГРУПА – УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Първо класиране на децата за прием в първа група „Маргаритка“- виж тук

Напомняме на всички родители, че в 10-дневен срок, считано от 10.05.2019 г., трябва да подадат декларация за потвърждение или отказ от мястото.

Декларацията е Приложение № 2 към Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица и е
налична на сайта на детската градина, меню „Документи“ – „Прием на деца“.

Декларацията ще се предлага и в детската градина.  Липсата на подадена декларация в посочения срок ще се счита за отказ от мястото.

 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  margarita.atanasova@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com