ПОКАНА ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ НА ДЕЦАТА ОТ ДГ“ЗДРАВЕЦ“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Каня Ви на родителска среща  по повод стартирането на новата учебна 2019/2020 година и във връзка с процедурата за избор на нов обществен съвет към ДГ“Здравец“, както следва:

На 18.09.2019г. от 17:30 часа в група „Звездички“

На 19.09.2019г. от 17:30 часа в група“Слънце“

На 24.09.2019г. от 17:30 часа в група „Червена шапчица“

На 25.09.2019г. от 17:30 часа в група „Маргаритка“

Родителските срещи да се проведат при дневен ред:

 1. Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
 2. Избор на двама представители на родителите на децата от всяка възрастова група – основен и резервен член в Обществения съвет на ДГ “Здравец“.
 3. Запознаване родителите от учителите на групите с:
 • Програмната система на ДГ “Здравец“за учебната 2019/2020г година и очакваните резултати от възпитанието, социализацията и обучението на децата за съответната възрастова група
 • Съучастието на родителите в мероприятия на групата и детската градина
 • Възможностите за обща и допълнителна подкрепа
 • Възможностите за допълнителни форми, които са извън дневната организация на детската градина и начина на осъществяването.
 • Правилник за дейността на ДГ“Здравец“
 • Сформиране на родителски активи
 • Текущи въпроси

 

Маргарита Атанасова

Директор на ДГ“Здравец“

Гр.Горна Оряховица

02.09.2019г.

 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  dg_zdravets_go@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com