Отново на детска градина!

Съгласно Заповед №1693 от 21.05.2020г. на Кмета на Община Горна Оряховица, ДГ“Здравец“ се отваря за посещение от деца на 26.05.2020г.

Уважаеми родители,

в първия ден, в който водите детето си на детска градина е необходимо да представите попълнена и подписана бланката Информирано съгласие.

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ изтегли тук

 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  dg_zdravets_go@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com