ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Уважаеми родители,

Приемът на заявления за деца в Първа възрастова група (родени през 2018 г.) ще започне  в първия работен ден на м.февруари 2021 г. и ще приключи в последния работен ден на м. април  2021г.

Класирането се извършва в ДГ“Здравец“. С предимство се класират децата, за които са представени документи, удостоверяващи това.

В началото на работния ден на 10 май,  ДГ“Здравец“  оповестява публично списъка на приетите деца в Първа възрастова група  „Слънце“, както и списък на резервите.

Списъкът ще бъде публикуван  на сайта на ДГ“Здравец“ и поставен на централния вход.

Кандидатстването, класирането и записването на децата се извършва съобразно изискванията на НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица(Приета с Решение № 307 от Протокол 24 от 29.12.2016 година на Общински съвет Горна Оряховица, Изм. с Решение № 417 от Протокол № 27 от 30.03.2017година на Общински съвет Горна Оряховица)

 

НАРЕДБА за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица    ⇒  Виж тук

Заявление-кандидатстване-ДГ ⇒ Изтегли от тук

 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  dg_zdravets_go@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com