СПИСЪК НА ДЕЦАТА, ПРИЕТИ В ПЪРВА ГРУПА ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

СПИСЪК НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА
В
ПЪРВА ГРУПА
„СЛЪНЦЕ“
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

 

Георги Георгиев Добрев
Даяна Димитрова Николова
Мартин Йорданов Цветков
Християн Викторов Цветков
Калоян Венелинов Димов
Александър Димитров Георгиев
Вилислав Пламенов Вачков
Анита Момчилова Дамянова
Михаела Веселинова Икономова
Даяна Сергеева Маринова
Петър Петров Николов
Стефан Стефанов Григоров
Огнян Тодоров Тодоров
Иво Иванов Каральов
Деница Захариева Захариева
Еллим Десиславова Крусева
Даниел Мартинов Минчев
Сияна Тодорова Стефанова
Боян Самуилов Колев
Цветомир Симеонов Симеонов
Дияна Галинова Никифорова
Грета Михайлова Табакова
Виктория Йорданова Димитрова

Родителите в срок от десет календарни дни от оповестяване на класирането за прием (до 19.05.2020г.),  лично да потвърдят избора си на детска градина „Здравец“с декларация (Приложение № 2 към Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските
детски градини на територията на община Горна Оряховица).

Липсата на декларация или подаването на декларация с отказ от мястото в детското заведение в този срок води до отпадане на детето от списъка на приетите деца.

Декларация Приложение №2 – изтеглете оттук

Декларациите се подават при директора на ДГ“Здравец“

 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  dg_zdravets_go@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com