ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2022 / 2023 ГОДИНА

Приемът на заявления за деца в Първа възрастова група (родени през 2019 г.) ще започне  в първия работен ден на м.февруари 2022 г. 

Класирането се извършва в ДГ“Здравец“.

С предимство се класират децата, за които са представени документи, удостоверяващи това.

В началото на работния ден на 10 май,  ДГ“Здравец“  оповестява публично списъка на приетите деца в Първа възрастова група  „Слънце“, както и списък на резервите.

Списъкът ще бъде публикуван  на сайта на ДГ“Здравец“ и поставен на централния вход.

Кандидатстването, класирането и записването на децата се извършва съобразно изискванията на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Горна Оряховица(изм.2021г.)

Информация относно необходимите документи, можете да видите в секция За вас родителиПрием на деца

 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  dg_zdravets_go@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com