ИСКАМ ДА МОГА, ИСКАМ ДА ЗНАМ!

Днес, 20.04.2022г. педагогическият екип на трета възрастова група в ДГ „Здравец“, Горна Оряховица представи работата си по проекта на НП „Успяваме заедно“, Модул 2 „Иновативна детска градина“, основаващ се на STEAM образованието,

което е комплексно обединение на наука, математика, инженерство, технолгии и творчество, пред учители от детските градини на община Горна Оряховица.

Специални гости бяха госпожа Екатерина Миновска –  ст.експерт предучилищно образование РУО В.Търново и госпожа Ивелина Върбанова – специалист „Образование“ от община Горна Оряховица.

Децата, в ролята на „Малки изследователи“, решаваха реални предизвикателства чрез опити и експерименти, използвайки лабораторни уреди и пособия, откриваха зависимости чрез практически действия, правеха изводи.

Поздравления за учителите  Татяна Митева и Валентина Маркова, които успяваха да провокират вродената любознателност у децата, да  формират интерес към науката и техниката, към живата и неживата природа, да развиват качества като креативност и логично мислене у децата.

Благодарим на родителите, които бяха наши партньори в осъществяване на дейностите по проекта!

 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  dg_zdravets_go@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com