Защита на личните данни

     ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ДГ“ЗДРАВЕЦ“:  Петя Върбанова Илиева

Координати за връзка:

гр. Горна Оряховица  – 5100, ул. „Александър Стамболийски“  № 1

Телефон за връзка: 0885550783

e-mail: dgzdravets.go@abv.bg

 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  dg_zdravets_go@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com