Архив

ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

 

На основание чл. 20, ал. 1 от  Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, обн. в ДВ бр. 75/27.09.2016 г,

ВИ КАНЯ 

На заседание на обществения съвет към ДГ „Здравец“ гр. Горна Оряховица  на 10 октомври 2019 г. (четвъртък) от 17,30 часа в сградата на детското заведение , при следния

ДНЕВЕН РЕД:

(още…)

Виж още...
 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  dg_zdravets_go@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com