Да помогнем на Калоян, заедно!

КАЛОЯН РОСЕНОВ ПАВЛОВ НА  4 ГОДИНИ

ОТ ГРУПА „СЛЪНЦЕ” .  

Той се нуждае от спешна операция на очите. Същата ще се състои в Германия в началото на м.Септември

АКО ИСКАТЕ ДА ПОМОГНЕТЕ НА КАЛОЯН, ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОСТАВЕНАТА ДАРИТЕЛНИЦА ВЪВ  ФОАЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА  ДО 30 ЮЛИ 2015г

Дарителницата ще бъде отворена на 30 юли, в присъствието на Родителския комитет на група „Слънце”, учителките на групата и директора на дeтската градина. Ключът на дарителницата е връчен на Валери Марков – член на РКомитет на група „Слънце”

 

 

 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  dg_zdravets_go@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com