СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

От януари 2016 година за децата в ЦДГ“Здравец“ се  предоставят  мляко и млечни продукти по Схема „Училищно мляко“.

Прилагането на схемата за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения се

финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет под формата на национална помощ.

 

Схема „Училищно мляко“ в ЦДГ“Здравец“ се прилага за постигане на следните цели:

 1. трайно увеличаване на дела на млякото и млечните продукти в храненето на децата във възрастта, в която се оформят хранителните им навици;
 2.  повишаване в дългосрочен план консумацията на мляко и млечни продукти сред децата, за да се създадат и насърчат здравословни хранителни навици.
 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  dg_zdravets_go@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com