СХЕМИ „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“

От м.ноември 2016 година за децата в ДГ“Здравец“ се  предоставят  мляко и млечни продукти по Схема „Училищно мляко“ и плодове и зеленчуци по Схема „Училищен плод“.

Прилагането на схемите за предоставяне на мляко и млечни продукти и плодове и зеленчуци в детската градина се

финансира от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от държавния бюджет под формата на национална помощ.

Схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ в ДГ“Здравец“ се прилагат за постигане на следните цели:

 1. трайно увеличаване на дела на млякото и млечните продукти в храненето на децата във възрастта, в която се оформят хранителните им навици;
 2.  повишаване в дългосрочен план консумацията на мляко и млечни продукти сред децата, за да се създадат и насърчат здравословни хранителни навици.
 3. подобряване на хранителните навици на децата, чрез повишаване консумацията на плодове и зеленчуци при спазване на здравните изисквания;
 4. подобряване здравето, повишаване информираността на децата и техните родители, както и на учителите за принципите за здравословно хранене.
  Доставките по схемите започнаха от ноември 2016 г. и ще продължат до 31 май 2017 г.
 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  dg_zdravets_go@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com