ПОКАНА

ПОКАНА

ДО

РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ

НА ДЕЦАТА ОТ ДГ“ЗДРАВЕЦ“ – гр.ГОРНА ОРЯХОВИЦА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

СВИКВАМ РОДИТЕЛСКИ СЪБРАНИЯ  :

НА 22.11.2016 г., от 17:30 часа НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ ГРУПА „МАРГАРИТКА“ И ГРУПА „ЗВЕЗДИЧКИ“

НА 23.11.2016г., ОТ 17:30 часа НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ ГРУПА „ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА“,

ВЪВ ВРЪЗКА С

УЧРЕДЯВАНЕТО НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА, СЪГЛ. ЧЛ.265 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ /ЗПУО/.

 

РОДИТЕЛСКИТЕ СЪБРАНИЯ  ЩЕ ПРОТЕКАТ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

 1. ЗАПОЗНАВАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ НА ДЕЦАТА ОТ  ДГ“ЗДРАВЕЦ“  ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА „ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ” ОТ ЗПУО И ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА.
 2. ИЗБОР НА ДВАМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА  РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ ОТ ГРУПА „МАРГАРИТКА“ И ОТ ГРУПА„ЧЕРВЕНА ШАПЧИЦА“ И НА ЧЕТИРИМА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РОДИТЕЛИТЕ/НАСТОЙНИЦИТЕ ОТ ГРУПА „ЗВЕЗДИЧКИ, КОИТО ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ В СЪСТАВА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ КЪМ ДГ“ЗДРАВЕЦ“ .

 

Маргарита Атанасова

Директор

На ДГ“Здравец“ Горна Оряховица

 

 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  dg_zdravets_go@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com