ПОКАНА ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ,

 

На основание чл. 20, ал. 1 от  Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, обн. в ДВ бр. 75/27.09.2016 г,

ВИ КАНЯ 

На заседание на обществения съвет към ДГ „Здравец“ гр. Горна Оряховица  на 10 октомври 2019 г. (четвъртък) от 17,30 часа в сградата на детското заведение , при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Запознаване с дейността на Обществения съвет към ДГ „Здравец”
 2. Избор на председател на Обществен съвет към ДГ „Здравец”.
 3. Попълване на декларация,с която лицето удостоверява липсата на обстоятелства по чл.5,ал.1 от Правилник за създаването,устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
 4. Отчет за дейността на обществения съвет към ДГ „Здравец“ гр.Горна Оряховица за учебната 2018/2019 година

5.Текущи въпроси

 

Горна Оряховица,                                              Маргарита Атанасова

01.10.2019 г.                                                       Директор на ДГ“Здравец“

 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  dg_zdravets_go@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com