Указания за прием на деца от 26.05.2020г.

От 26.05.20 г.  заявените за посещение деца, ще бъдат приемани сутрин от 7:00 до 8:20 ч.  Медицинското лице ще измерва температурата на децата и ще извършва сутрешен филтър.  Родителите трябва да изчакват търпеливо, като спазват физическа дистанция от 2м.  Външни лица не се допускат в сградата.  Ще бъдат отворени                                                                                                                                              група Звездички и група Слънце.

При приема, ще ви бъде съобщено в коя от групите ще бъде вашето дете.  Децата могат да влязат само със следните лични вещи: вътрешни обувки, пижама, шапка за слънце, резервен комплект бельо /при нужда памперс/, плик за външните обувки.

Задължително при водене и вземане на детето да се използват входовете на групите, когато децата не са навън.

Следобед  децата се издават на родителите от16:30 до 17:30ч.

Запознайте се с:

Вътрешните  правила за работа в условията на Covid-19 в ДГ“Здравец“ Виж тук

Приложение 1 Протокол  за почистване и дезинфекция в условията на разпространението на COVID-19 Виж тук

Приложение 2 Протокол при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина Виж тук

 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  dg_zdravets_go@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com