приети деца гр. „Маргаритка“ 2023/2024год.

в 10- дневен срок трябва да се заяви потвърждение или отказ от заетото място.

попълва се декларация, която ще бъде предоставена на място в градината.

 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  dg_zdravets_go@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com