Програми и проекти

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование – 2017”

Проект „Спортуваме, танцуваме и пеем и природата да пазим умеем“  –   в рамките на национална кампания „За чиста околна среда  2017 “  „Обичам природата и аз участвам“

Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“

Схема „Училищен плод и училищно мляко“

Проект „Квалификация на педагогическите специалисти”2014

Проект „КРАСИВА-БЪЛГАРИЯ – 2012“

 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0618 988 18
  0884 477 301
  Имейл:
  margarita.atanasova@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com