Програми и проекти

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ 2018 – 2020

Национална програма „Без свободен час“, Модул „Без свободен час в детската градина“

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование – 2017”

Проект „Спортуваме, танцуваме и пеем и природата да пазим умеем“  –   в рамките на национална кампания „За чиста околна среда  2017 “  „Обичам природата и аз участвам“

Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“

Схема „Училищен плод и училищно мляко“

Проект „Квалификация на педагогическите специалисти”2014

Проект „КРАСИВА-БЪЛГАРИЯ – 2012“

 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  margarita.atanasova@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com