Програми и проекти

Здравно-образователната програма „Бързи герои“ 2021/2022⇒

Национална програма „Успяваме заедно“ модул 2 „Иновативна детска градина“ 2021/2022⇒

Национална програма „Успяваме заедно“ модул 1 „Хубаво е в детската градина“ 2020/2021⇒

Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ 2020/2022 ⇒

Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала“⇒

„Панорама на предучилищното образование“, on-line изложение 2019/2020 ⇒

Национална програма „Заедно в грижата за ученика“ 2019/2020 ⇒

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ 2018 – 2020 ⇒

Национална програма „Без свободен час“, Модул „Без свободен час в детската градина“⇒

Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование – 2017”⇒

Проект „Шанс за работа-2017“

Проект „Спортуваме, танцуваме и пеем и природата да пазим умеем“  –   в рамките на национална кампания „За чиста околна среда  2017 “  „Обичам природата и аз участвам“⇒

Национална програма„Оптимизация на училищната мрежа“⇒

Схема „Училищен плод и училищно мляко“⇒

Проект „Квалификация на педагогическите специалисти”2014⇒

Проект „КРАСИВА-БЪЛГАРИЯ – 2012″⇒

 • ДГ „Здравец“

  гр. Горна Оряховица
  ул. ”Ал. Стамболийски” № 1
  Телефон:
  0884 477 301
  0884 477 302
  0885 550 783
  Имейл:
  dg_zdravets_go@abv.bg

 • Контакти


 • Изработено от daskalo.com